[Logo společnosti] Úvod Podpora Kontakt Napište nám

Řešení problémů


Řešení problémů

bulletZměna nastavení FinKalku pro Windows Vista a Windows 7
bulletProblémy se zaokrouhlováním v panelu Penále 1 – Úroky z prodlení
bulletSprávný postup registrace programu z licenční diskety
bulletSprávný postup registrace programu z licenčního souboru, který jste dostali elektronickou poštou
bulletDalší problémy s registrací programu

horizontal rule

Změna nastavení FinKalku pro Windows Vista a Windows 7

Pokud FinKalk při spuštění pod operačním systémem Windows Vista nebo Windows 7 hlásí problémy s souborem PDOXUSRS.NET (případně s konfigurací BDE) je možné problém odstranit následujícím postupem:

 1. Vytvořte na disku složku C:\BDE.
 2. Spusťte program BDEADMIN (BDE Administrator) ze skupiny Lionet, která se vytvořila při instalaci programu FinKalk.
 3. Nastavte cestu NET DIR dle obrázku a změnu uložte modrou šipkou dle obrázku (lze též stiskem <Ctrl+A>). Cestu je možné nastavit přímým zápisem do řádku, nebo výběrem přes malé šedivé tlačítko, které se objeví v pravé části řádku po kliknutí myší do řádku NET DIR.


   
 4. Poté by měl již FinKalk fungovat normálně.

horizontal rule

Problém se zaokrouhlováním v panelu Penále 1 - Úroky z prodlení

Občas se setkáváme s pochybnostmi zákazníků ohledně správnosti výpočtu úroku z prodlení v panelu Penále 1 - Úroky z prodlení. Při porovnání výsledku, které dávají nové program řady 2001 a staré programy řady 96 dochází u větších částek k malým rozdílům. Je to způsobeno vyšší použitou numerickou přesností výpočtu  v nové verzi. U opravdu velkých částek (desítky miliónů) mohou být rozdíly i v řádu korun, protože se odchylka pohybuje v oblastech setin promile. Celkově je však tato záležitost zanedbatelná a nemůže mít podstatný vliv na konečný efekt výpočtu.
Další zaznamenaný problém spočívá v nevhodném zaokrouhlování procentní úrokové sazby na jedno desetinné místo. Jedná se spíš o "vadu na kráse", protože jde pouze o zobrazenou hodnotu a pro výpočet je použita nezaokrouhlená hodnota - tudíž výsledek je správný. Vadu odstraní 2. oprava, kterou si můžete nahrát zde.

horizontal rule

Správný postup registrace programu z licenční diskety

 1. Proveďte instalaci programu z instalačního média
 2. Spusťte program FinKalk
 3. V menu Program vyberte položku Registrace.
 4. Objeví se okno Otevřít, v něm nastavte Oblast hledání na Disketa 3,5 (A) (nebo (B) podle toho, kam jste disketu vložili).
 5. Otevřete složku FINKALK 2001 (POZOR! - může zde být i složka PODATELNA) a v ní uvidíte registrační soubor regist.lic
 6. Vyberte jej a stiskněte Otevřít.
 7. Po potvrzení výběru provede program registraci a oznámí její výsledek. Pokud vše proběhlo v pořádku, můžete s programem ihned pracovat ve formě, jakou jste požadovali.

Upozornění: Licenční soubor regist.lic na disketě je čistě datový soubor určený výhradně k registraci příslušného produktu. Musí být použit pouze přes příslušnou funkci přímo z programu FinKalk nebo Podatelna. V žádném případě nedoporučujeme jeho otevírání a upravování jinými programy, protože by mohlo dojít k jeho poškození, v jehož důsledku přestane vlastní program fungovat!

horizontal rule

Správný postup registrace programu z licenčního souboru, který jste dostali elektronickou poštou

 1. Proveďte instalaci programu z instalačního média
 2. Z obdržené zprávy uložte vložený soubor regist.lic do libovolného adresáře na pevném disku (doporučujeme např. instalační adresář)
 3. Spusťte program FinKalk
 4. V menu Program vyberte položku Registrace.
 5. Objeví se okno Otevřít, v něm se přepněte do adresáře, kam jste uložili soubor regist.lic.
 6. Vyberte jej a stiskněte Otevřít.
 7. Po potvrzení výběru provede program registraci a oznámí její výsledek. Pokud vše proběhlo v pořádku, můžete s programem ihned pracovat ve formě, jakou jste požadovali.

Upozornění: Licenční soubor regist.lic na disketě je čistě datový soubor určený výhradně k registraci příslušného produktu. Musí být použit pouze přes příslušnou funkci přímo z programu FinKalk nebo Podatelna. V žádném případě nedoporučujeme jeho otevírání a upravování jinými programy, protože by mohlo dojít k jeho poškození, v jehož důsledku přestane vlastní program fungovat!

horizontal rule

Problém s registrací programu

bullet

Popis:

Program po řádné instalaci a zaregistrování pomocí řádné registrační diskety hlásí "Poškozený licenční soubor. Registrace nebyla provedena!". Poté již nejde znovu spustit a vyžaduje novou instalaci.

bullet

Řešení:

Bylo zjištěno, že problém vzniká u některých typů síťové konfigurace Windows. Pokud se objeví výše zmíněný problém, můžete jej odstranit následujícími postupy:

A. S novou instalací
 1. Vymažte celý instalační adresář FinKalku - standardně 
  "C:\Program Files\Lionet\FinKalk 2001". Pozor - odstranění instalace programu přes funkci "Ovládací panely -> Přidat/Odebrat programy" nemusí být dostatečná!!
 2. Odemkněte na disketě ochranu proti zápisu (malá čtvercová západka v rohu diskety musí překrýt okénko)
 3. Spusťte znovu instalaci z CD a následně program zaregistrujte z odemčené diskety - vše by mělo již proběhnout bez potíží. Pokud by k nim přeci jen došlo, zkuste postup "B".
B. Bez instalace:
 1. Z Windows spusťte program Průzkumník (nabídka Start -> Programy -> Průzkumník)
 2. Vymažte soubor "_pom.cfg" z adresáře 
  "...\FinKalk 2001\Data" 
  (dle cesty, kam jste program nainstalovali - standardně 
  "C:\Program Files\Lionet\FinKalk 2001\Data\")
 3. Překopírujte soubor "regist.lic" z diskety do adresáře "...\FinKalk 2001\Data".
 4. Přejmenujte "regist.lic" (klávesa "F2") na "_pom.cfg".

Program již provede další načtení konfigurace sám při příštím spuštění.

 


Úvod ] Nahoru ] Opravy a aktualizace ] [ Řešení problémů ]

Copyright © 1998 - 2012 Lionet, s.r.o.
Poslední změna: 06. srpna 2018 00:07:47